Risikogrupper: beskyttelse på arbejdspladsen

For medlemmer af en risikogruppe betyder afslapningen øget forsigtighed. Hvordan kan du beskytte dig selv tilstrækkeligt på arbejdspladsen? Hvad er arbejdsgiverens forpligtelser? En erhvervslæge giver svaret

Efter den for nylig besluttede lempelse af koronaforanstaltningerne spørger mange mennesker, der er særligt udsatte: Hvordan kan sygdomsrisikoen forenes med arbejde? Nogle eksperter opfordrer til særlige regler såsom fortsat lønudbetaling, hvis den personlige risiko er urimeligt høj, og medarbejderen derfor ikke kan forfølge sit job.

Hvem er særlig udsat for på arbejdspladsen?

"Grundlæggende vurderer man både risikoen på selve arbejdspladsen og den individuelle risiko for medarbejderen. Begge er vigtige," siger professor Hans Drexler, præsident for det tyske selskab for erhvervs- og miljømedicin. V. Risikoen på arbejdspladsen vedrører risikoen for infektion, når du udøver jobbet.

På et hospital er der for eksempel en meget høj risiko, når der er kontakt med COVID-19-patienter. Den mellemstore risiko inkluderer arbejdspladser med kundekontakt, hvor minimumafstanden på 1,5 meter ikke kan opretholdes. På den anden side synes risikoen at være lavere på kontoret uden kundekontakt, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger overholdes.