Grundlæggende om sygefravær

Åh åh. Halsen ridser. Og hovedet er stramt. Intet fungerer længere. De, der er syge, kan ikke komme på arbejde.Hvilke forpligtelser har medarbejderne så over for deres arbejdsgiver?

Senest den fjerde fraværsdag skal medarbejderne indsende en medicinsk meddelelse til arbejdsgiveren

© dpa Picture Alliance / Fleig / Eibne pressefoto

Emnet sygdom fik en helt ny betydning i 2020. De grundlæggende regler for sygefravær forbliver på plads, selv i en pandemi. Alle medarbejdere skal kende svarene på følgende spørgsmål.

Hvor hurtigt skal du informere arbejdsgiveren i tilfælde af sygdom?

"Straks," siger Regine Windirsch, specialadvokat for arbejds- og socialret i Düsseldorf. Betyder straks: Senest ved arbejdets start den næste arbejdsdag.

Hvem skal specifikt informeres hos arbejdsgiveren?

Enten vejlederen direkte eller en person, der er udpeget af arbejdsgiveren, for eksempel institutlederen. En stilling bestemt af arbejdsgiveren, såsom HR-afdelingen, er også det rette kontaktpunkt i nogle virksomheder.

"En rapport til samarbejdsudvalget eller kolleger er ikke tilstrækkelig," forklarer Daniel Stach, juridisk vurderer og fagforeningssekretær i Verdis føderale administration i Berlin. Kollegaer kan dog meddele arbejdsgiveren, at en medarbejder er syg og ikke kommer på arbejde. Det samme gælder familiemedlemmer.

Er der en meddelelse om sygdom via telefon, e-mail eller SMS?

”Ja, det fungerer,” forklarer Windirsch. Ideelt set lader de, der rapporterer sygdom telefonisk, deres partner eller en anden person tæt på dem lytte. I tvivlstilfælde kan patienten bevise, at opkaldet faktisk fandt sted. "Dem, der
send en e-mail, er det bedst at ringe igen for at være sikker på, at e-mailen er ankommet, ”sagde Windirsch.

Det samme gælder en meddelelse om sygdom via SMS. "Forsigtighed tilrådes, når man rapporterer sygdom via WhatsApp eller Telegram," siger Stach. For også her gælder følgende: Medarbejdere bærer selv risikoen for forkert datatransmission.

Skal jeg fortælle min arbejdsgiver, hvilken sygdom jeg har?

Ingen. "Princippet gælder, at sygdommens art og årsag er en privat sag," siger Stach. Imidlertid gælder følgende: "I undtagelsestilfælde kan der være en forpligtelse til at underrette," forklarer Windirsch. Dette er tilfældet med smitsomme sygdomme som mæslinger, fåresyge, hepatitis B eller influenza, hvor arbejdsgiveren skal træffe foranstaltninger til at beskytte arbejdsstyrken.

”På spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren skal informeres om sygdommen eller ej, kan medarbejderne konsultere deres huslæge eller den ansvarlige sundhedsafdeling,” forklarer Stach.

Hvad gælder for Corona?

Der er altid en pligt til at underrette arbejdsgiveren, hvis der er risiko for infektion for kolleger. Dette er også tilfældet med Covid-19. "Hvis den pågældende medarbejder fx var på hjemmekontoret under sygdommen og derfor ikke havde nogen kontakt med andre medarbejdere, behøver sygdomstypen ikke at blive rapporteret til arbejdsgiveren," sagde fagforeningsmand Stach.

Hvornår skal jeg indsende et certifikat for uarbejdsdygtighed?

”En medicinsk sygedokument skal være tilgængelig for arbejdsgiveren senest den fjerde dag med uarbejdsdygtighed,” siger Windirsch. Weekender og helligdage er inkluderet i deadline. Alt du skal gøre er at scanne certifikatet og sende det via e-mail.

"Imidlertid har arbejdsgiveren ret til originalen," sagde Windirsch. Dette kan derefter sendes til ham på et senere tidspunkt. Arbejdsgiveren kan dog anmode om certifikat for uarbejdsdygtighed tidligere fra den første dag, hvor sygdommen meddeles. Ifølge Stach kan særlige funktioner rulles ind i en
Blive reguleret i en kollektiv overenskomst, i en bygge- eller anlægsaftale eller i en ansættelseskontrakt.

Kan du faktisk se en læge i arbejdstiden?

"Ja, det kan du," forklarer Windirsch. Dette gælder især hvis du bliver syg i arbejdstiden. Arbejdsgiveren skal informeres på forhånd om den pludselige uarbejdsdygtighed og besøget hos lægen. "Ellers vil der være konsekvenser under arbejdslovgivningen," siger Stach. Tilladelse fra arbejdsgiveren er dog ikke påkrævet i dette tilfælde.

Kan jeg gå på arbejde, selvom jeg stadig er sygeorlov?

Generelt ja. Fordi med certifikatet om uarbejdsdygtighed forudsiger lægen den sandsynlige varighed af uarbejdsdygtigheden. "Dette indebærer dog ikke et forbud mod aktivitet eller beskæftigelse," forklarer Stach. Dette påvirker heller ikke forsikringsdækningen. Dog skal arbejdsgiveren underrettes på forhånd. I tilfælde af forkølelse eller andre smitsomme sygdomme skal medarbejdere kun vende tilbage til deres arbejdsplads, når der ikke længere er risiko for infektion.

Og hvad gælder her med hensyn til Corona?

Den kompetente myndighed kan udtale et forbud mod professionel aktivitet i henhold til infektionsbeskyttelsesloven. ”Så er det forbudt for medarbejdere at vende tilbage til deres arbejdsplads for tidligt, selvom de er i god fysisk tilstand,” sagde Windirsch. Men: "Hvis myndighederne bestiller en karantæne, kan medarbejderne muligvis arbejde på hjemmekontoret, så snart de føler sig i stand til at arbejde igen," forklarer Stach.