Vilkår og betingelser / Brugsbetingelser

1. Definitioner
"Wort & Bild" eller "Wort & Bild Verlag" er Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG.
"Sundhedsportaler" er alle portaler om emnet sundhed, der drives af Wort & Bild på Internettet, i øjeblikket tilgængelige på www.apotheken-umschau.de, www.senioren-ratgeber.de, www.diabetes-ratgeber.net og www. baby-und -familie.de. Sundhedsportalerne inkluderer også underområder placeret på disse.
"Brugere" er alle besøgende på sundhedsportalerne, dvs. både de medlemmer, der er registreret på sundhedsportalerne til det personlige område, og de besøgende, der kun er på de sider på sundhedsportalerne, der er tilgængelige uden registrering.
"Vilkår og betingelser" er de generelle forretningsbetingelser for sundhedsportalerne og de underområder, der findes på dem i dette afsnit.

2. Introduktion
2.1. Gyldigheden af ​​vilkårene og betingelserne
Disse vilkår og betingelser gælder for brugen af ​​sundhedsportalerne såvel som for alle underområder, der er placeret på dem. Generelle vilkår og betingelser for brugeren gælder ikke for så vidt de afviger fra eller strider mod disse generelle vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan findes på sundhedsportalerne under overskriften "Vilkår og betingelser".

2.2 Generelt
Sundhedsportalerne er telemedia.
Brugere har mulighed for at kommentere indhold og bestille nyhedsbreve. Registrering i det personlige område giver dig mulighed for at vise dig selv i en profil.
Wort & Bild leverer den tekniske platform. Hvis Wort & Bild leverer sit eget indhold til brugerne, er disse markeret som sådan.

2.2 Vigtig brugsinformation
Indholdet af Word & Image på sundhedsportalerne sigter mod at præsentere medicinske fakta så omfattende og udtømmende som muligt i en form, som lægmanden kan forstå. I denne forstand indeholder de individuelle præsentationer naturligvis kun generelle oplysninger, der ikke kan erstatte lægeers individuelle diagnose, rådgivning og behandling. De må derfor ikke bruges til uafhængigt at stille diagnoser eller udføre behandlinger uden konsultation med læge og apotek.
For så vidt information om brug og dosering af lægemidler er givet på disse sider, svarer denne information til den viden, der var på tidspunktet for offentliggørelsen markeret med datoen. Medicinsk og farmaceutisk videnskab udvikler sig konstant. Forskning og erfaring i klinikker og praksis fører til ny indsigt.
Bortset fra i tilfælde af overtrædelse af væsentlige forpligtelser er Wort & Bilds ansvar begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af personskade er ansvar ikke begrænset.
For så vidt som indhold fra andre hjemmesider eller værker fra andre skabere gøres tilgængelige på Wort & Bilds sundhedsportaler - for eksempel indholdet af sundhedscyklopædier - og i det omfang vedtagelsen er angivet med kilder eller referencer, er skaberen eneansvarlig for dette indhold. Wort & Bild valgte omhyggeligt skaberne af dette indhold eller værkerne. Imidlertid har der ikke fundet nogen indholdskontrol sted, så ethvert ansvar fra Wort & Bilds side for indholdet er udelukket.
Sundhedsportalerne indeholder også links til tilbud fra tredjeparter, der vedligeholdes af dem, og hvis indhold ikke er kendt af Word & Image. Wort & Bild giver kun adgang til disse tilbud og påtager sig derfor intet ansvar for deres indhold. Ikke desto mindre vil Wort & Bild slette linket til disse sider, hvis det bliver opmærksom på ulovligt indhold der.
Desuden kan Wort & Bild ikke påtage sig noget ansvar for bidrag fra brugere. Også i denne henseende har vi at gøre med tilbud fra tredjepart og på ingen måde udtryk fra Wort & Bild Verlag. Ikke desto mindre forbeholder Wort & Bild sig retten til at fjerne indlæg med stødende, ærekrænkende, uanstændigt, racistisk eller ulovligt indhold.
Vi beder dig om at informere os straks via e-mail, hvis du finder sådant indhold i kommentarer eller på linkede tredjepartssider.

3. Adgang og brug
Der er ingen juridisk ret til adgang og brug.

4. Registrering
Brugeren garanterer, at de indtastede data er korrekte og ajourførte. I tilfælde af ændringer er brugeren forpligtet til at opdatere sine data inden for en rimelig tid.
En bruger kan kun registrere sig selv. Registrering af tredjeparter er ikke tilladt.
Wort & Bild kan ikke med sikkerhed afgøre, om den identitet, der gives af en registreret bruger, matcher hans / hendes faktiske identitet, dvs. om oplysningerne er autentiske. Wort & Bild påtager sig derfor intet ansvar for rigtigheden af ​​de oplysninger, der gives af brugerne vedrørende deres identitet eller for ægtheden af ​​brugerne.

5. Ansøgninger Tilgængelighed; E-mail-underretninger
Sundhedsportalerne inkluderer forskellige applikationer, der kan bruges efter registrering. Brugeren kan oprette en personlig profil og sende kommentarer.

Wort & Bild bestræber sig på altid at have sundhedsportalerne tilgængelige. Wort & Bild garanterer dog ikke kontinuerlig tilgængelighed og har til enhver tid ret til at blokere helbredsportaler og applikationer, der findes på dem, helt, delvis, generelt eller for individuelle brugere eller brugergrupper. Wort & Bild vil, hvis det er muligt, påpege planlagte vedligeholdelsestider, der betyder længerevarende utilgængelighed. Wort & Bild har til enhver tid ret til at begrænse tilgængeligheden af ​​applikationerne som helhed eller adgangen til individuelle applikationer i bestemte tidspunkter.

Wort & Bild har ret til at sende automatisk genererede e-mails til registrerede medlemmer.

6. Brugerforpligtelser
6.1 Princip
Brugeren er forpligtet til at overholde de gældende love, når han bruger sundhedsportalerne og de forskellige applikationer, der kan bruges efter registrering og især ikke at krænke tredjeparts rettigheder.
Brugeren er forpligtet til at give sandfærdige oplysninger ved tilmelding.
Brugeren er forpligtet til at holde sit bruger-id og sin adgangskode hemmelig. Hvis brugeren bliver opmærksom på misbrug af sin identifikation, skal han straks informere Wort & Bild om dette. I tilfælde af misbrug har Wort & Bild ret til at blokere adgang med det samme. Brugeren er ansvarlig for misbrug, som han er ansvarlig for.
6.2 Brugerprofil
6.2.1 Ved oprettelse af en brugerprofil skal brugeren give de krævede minimumsoplysninger. Alle andre detaljer er valgfri.
6.2.2 Al information indeholdt i profilen skal være sandfærdig.
6.2.3 Brugeren kan sende et foto af sig selv i sin brugerprofil. Fotos er tilladt, hvor brugeren selv kan genkendes, samt tegninger, logoer og grafik. Hvis brugeren lægger et foto, tegning, logo eller grafik i sin profil, garanterer han, at han er ejer af de nødvendige brugsrettigheder.
6.3 Udstationering af indhold
6.3.1 "Indhold" i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er information i bredeste forstand, især tekster, filer, grafik, billeder og links.
6.3.2 Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre noget indhold, der overtræder gældende lov eller disse vilkår og betingelser.
6.3.3 Brugeren forpligter sig især
• ikke at indsende indhold, der indeholder usande faktiske udsagn;
• ikke at offentliggøre noget stødende eller ærekrænkende indhold, uanset om dette indhold vedrører Wort & Bild, andre brugere, moderatorer, ansatte i Wort & Bild Verlag eller andre fysiske eller juridiske personer;
• ikke at bruge pornografisk indhold eller indhold, der overtræder ungdomsbeskyttelseslove eller til at annoncere eller tilbyde pornografisk eller ungdomsbeskyttelseslovgivning;
• ikke at offentliggøre noget indhold, der udgør ophidselse;
• at afstå fra uautoriseret brug af beskyttet indhold eller mærker (især ved ophavsret, varemærke, navn, patent, design eller brugsmodel);
• ikke at foretage eller promovere handlinger, der overtræder konkurrencelovgivningen, især ikke at genere andre brugere ved at sende uopfordrede reklamemails;
• ikke at offentliggøre noget indhold, der indeholder juridiske tjenester eller skatterådgivning eller anden individuel rådgivning til tredjemand, eller som bruges til at annoncere for en sådan service eller rådgivning;
• ikke at offentliggøre noget indhold, der direkte eller indirekte reklamerer for produkter, tjenester, politiske partier eller overbevisninger;
• ikke at offentliggøre noget indhold, der er underlagt en lovbestemt eller kontraktmæssig forpligtelse til at opretholde hemmeligholdelse;
• ikke at indstille nogen links til andet telemedia med ulovligt indhold.
6.4 Brug af indhold
Brugeren må ikke reproducere, distribuere, på anden måde offentliggøre eller på anden måde udnytte indholdet på sundhedsportalerne uden samtykke fra den respektive rettighedsindehaver. Dette gælder ikke, hvis tilsvarende handlinger udtrykkeligt er tilladt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udstationering af links i sociale netværk som Facebook, Twitter, Google+ eller andre netværk er kun tilladt, hvis muligheden for at overføre billeder, grafik eller illustrationer fra det linkede indlæg til forhåndsbillede af indlægget er udelukket, dvs. H. den tilsvarende funktion er deaktiveret i det sociale netværk.
6.5 Tekniske forholdsregler
Det er op til brugeren at skabe de nødvendige tekniske forudsætninger for adgang til sundhedsportalerne; dette gælder især hardware- og operativsystemsoftwaren, som han bruger, forbindelsen via Internettet og brugen af ​​den krævede browsersoftware.
I tilfælde af den tekniske videreudvikling af platformen, der bruges af Wort & Bild og dens individuelle komponenter, er det brugerens ansvar at træffe de nødvendige tilpasningsforanstaltninger for den software og hardware, han bruger.
Den korrekte anvendelighed af applikationerne forudsætter, at brugerens system accepterer de cookies, der overføres af Wort & Bild Verlag-serveren. Det er op til brugeren at foretage de relevante indstillinger.
Brugeren er forpligtet til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sit system, især for at bruge de aktuelle sikkerhedsindstillinger i browseren, til regelmæssig sikkerhedskopiering af data og til at bruge opdateret beskyttelsessoftware til at beskytte mod computervirus og anden malware. .

6.6 Fejl
Aktiviteter, der forstyrrer eller forringer applikationernes integritet og funktionalitet, eller som chikanerer andre brugere, er ikke tilladt. Dette inkluderer især afbrydelse af sikkerhedsforanstaltninger, såsom brug eller smugling af ondsindede programmer og afsendelse af spam-mail til andre brugere.
Hvis brugeren bliver opmærksom på aktiviteter af den ovenfor beskrevne art eller anden brug af sundhedsportalerne, der er i strid med loven eller kontrakten, skal han rapportere dette til Wort & Bild ved hjælp af den funktion, der er angivet i disse tilfælde eller via e-mail.

7. Bidrag og kommentarer
Brugeren forpligter sig til kun at sende indlæg og kommentarer, der svarer til emnet for den respektive sundhedsportal. Tonen skal være høflig og objektiv. Faktisk kritik er velkommen, men personlige angreb bør undgås.
Brugeren er eneansvarlig for de bidrag og kommentarer, han har indsendt. Wort & Bild, dets medarbejdere og moderatorer er ikke forpligtet til at kontrollere bidragene og kommentarerne for lovlighed, rigtighed, aktualitet eller fuldstændighed.
Wort & Bild, dets medarbejdere og moderatorer har ret til at slette indlæg og kommentarer, der overtræder disse brugsbetingelser, især dem, der er nævnt i afsnit 6 og dette afsnit 7. I dette tilfælde er Wort & Bild også berettiget til at forhindre brugeren i at sende yderligere bidrag og kommentarer.
Indsendte bidrag, kommentarer, meninger, information og andet indhold afspejler ikke Wort & Bild Verlag, dets medarbejdere eller moderatorerne. Disse vedtager ikke brugernes bidrag, kommentarer, information og meninger som deres egne. Wort & Bild, dets medarbejdere og moderatorer er ikke ansvarlige for andet indhold eller aktiviteter fra brugerne.

8. Wort & Bild Verlags rettigheder i tilfælde af pligtbrud
Wort & Bild er berettiget til at træffe foranstaltninger mod brugeren efter eget skøn i tilfælde af overtrædelse af lovbestemmelser eller disse vilkår og betingelser.
Wort & Bild forbeholder sig ret til især at træffe følgende foranstaltninger og sanktioner uden at det berører andre rettigheder og krav:
• Sletning af bidrag, kommentarer eller andet indhold indsendt af brugeren;
• Udelukkelse af brugeren fra bestemte applikationer;
• midlertidig eller permanent blokering af brugeren.
Hvis brugeren er blokeret, er den videre brug af sundhedsportalerne forbudt. Brugerens ID er blokeret. Brugerens profil er deaktiveret, så den ikke længere er tilgængelig for andre brugere og slettes efter en opbevaringsperiode på 90 dage, medmindre Wort & Bild har brug for disse data for at gøre krav gældende over for brugeren. Brugeren har også forbud mod at registrere igen.
Ord og billeder er ikke forpligtet til at retfærdiggøre passende foranstaltninger og sanktioner.

9. Tilladelse fra Wort & Bild Verlag til at foretage ændringer
Wort & Bild forbeholder sig retten til midlertidigt eller permanent at afbryde eller begrænse sundhedsportalerne, applikationerne på dem, der kan bruges efter registrering, helt eller delvist.
Wort & Bild er berettiget til når som helst at foretage ændringer i sundhedsportalerne, især til at ændre strukturen, kategorierne og funktionerne, oprette en ny, ændre eller fjerne dem helt eller delvist.
Wort & Bild er til enhver tid berettiget til at ændre modaliteterne for udstationering af bidrag og kommentarer fra brugere. Især har han ret til at begrænse de tidspunkter, hvor bidrag og kommentarer kan indsendes.

10. Wort & Bild Verlags rettigheder til sundhedsportalerne
Brugeren anerkender, at sundhedsportalerne og de applikationer, der kan bruges efter registrering, er databaser og databaser i. S. v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG handlinger, der er i juridisk ejerskab af Wort & Bild Verlag. De tilknyttede computerprogrammer er beskyttet i henhold til §§ 69a ff. UrhG. Indholdet er beskyttet af ophavsret i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
Rettighederne til alle andre elementer i sundhedsportalerne, især brugsrettighederne og tilknyttede ophavsrettigheder til indholdet og dokumenter, der er indsendt af Wort & Bild, ejes også udelukkende af Wort & Bild.
Mærker, firmalogoer, andre mærker og beskyttelsesmeddelelser, copyright-meddelelser og andre funktioner, der bruges til at identificere sundhedsportalerne eller individuelle elementer deraf, må ikke fjernes eller ændres. Dette gælder også for udskrifter.

11. Tildeling af rettigheder til indhold indsendt af brugeren
11.1 Brugeren tildeler Wort & Bild til det indhold, han har lagt ud på sundhedsportalerne på tidspunktet for udstationering af den ikke-eksklusive, rumlige og indholdsfri, frit overførbare ret til brug og udnyttelse. Retten inkluderer alle kendte og ukendte typer brug.
11.2 Tildeling af rettigheder til indhold, der er offentliggjort i brugerens personlige profil, især til fotos og tekster og information der er lagt der, er tidsbegrænset til varigheden af ​​brugerkontrakten. Det tilsvarende indhold slettes af Wort & Bild, efter at brugerkontrakten er afsluttet.
11.3 Tildeling af rettigheder til bidrag og kommentarer, som brugeren har indsendt, inklusive alt indhold, de måtte indeholde, f.eks. Lyd- eller billedfiler, er permanent. Brugerens bidrag og kommentarer anonymiseres efter opsigelse af brugerkontrakten i overensstemmelse med afsnit 13.5 i denne GTC.
11.4 Wort & Bild Verlags ret omfatter især brug inden for rammerne af sundhedsportaler, anden telemedia og anden brug i elektroniske netværk, herunder Internettet og intranettet, inden for rammerne af on-demand-tjenester (efterspørgselstjenester af alle slags ) inden for rammerne af mobilkommunikationsunderstøttede applikationer inden for den audiovisuelle sektor inden for rammerne af digitale medier og multimedieprodukter af enhver art såvel som i den trykte sektor.
11.5 Wort & Bild Verlags ret inkluderer især:
11.5.1 retten til at reproducere, gøre offentligt tilgængeligt og formidle, dvs. retten til at reproducere, gøre offentligt tilgængeligt og offentligt gengive indholdet uden begrænsning, uanset hvilken teknologi der anvendes, især gennem digital integration i forbindelse med sundhedsportaler og andre telemedier;
11.5.2 retten til at stille indholdet til rådighed efter anmodning, dvs. retten til at gemme indholdet, gøre det tilgængeligt for offentligheden, overføre det til en eller flere brugere i alle elektroniske databaser, elektroniske datanetværk og telekommunikationsnetværk;
11.5.3 retten til at annoncere, dvs. retten til at bruge indholdet til reklame for sundhedsportaler og andre telemedier eller andre tilbud fra Wort & Bild Verlag eller tredjeparter, herunder i ethvert andet medium og uden for internettet, især i trykte medier .
11.5.4 retten til kommunikation til offentligheden, dvs. retten til offentligt at gengive indholdet til kommercielle eller ikke-kommercielle formål ved hjælp af lydbærere, billedbærere, billed- og lydbærere, multimediebærere og andre databærere i alle formater brug af alle analoge og digitale processer og teknikker, herunder retten til elektronisk og ikke-elektronisk akustisk gengivelse af teksten;
11.5.5 retten til at redigere, dvs. retten til at redigere, oversætte, arrangere og udføre andre ændringer, herunder retten til at offentliggøre eller udnytte redigering og retten til at reproducere de opnåede resultater af sig selv eller af tredjeparter under respekt for moral rettigheder i alle medier, især i trykte medier;
11.6 Tildeling af rettigheder inkluderer også delvis brug af indholdet samt retten til at linke til andre værker og til at bruge dem i forbindelse med andre værker.
11.7 Wort & Bild Verlag er berettiget til at overføre de rettigheder, som det er berettiget til i overensstemmelse med de foregående afsnit, helt eller delvist til tredjemand midlertidigt eller permanent uden at opnå yderligere samtykke og til at give tredjemand midlertidige eller permanente tilsvarende rettigheder og at give en licens til at udøve rettighederne.
11.8 De rettigheder, der tildeles i henhold til afsnit 11 Wort & Bild tildeles også de juridiske efterfølgere af Wort & Bild Verlag.

12. Tekniske beskyttelsesforanstaltninger

Wort & Bild er berettiget til at træffe tekniske foranstaltninger for at forhindre brug ud over det tilladte anvendelsesområde, især for at installere passende adgangsbarrierer. Brugeren må ikke bruge nogen enheder, produkter eller andre midler, der tjener til at omgå eller overvinde de tekniske foranstaltninger i Wort & Bild Verlag. I tilfælde af en overtrædelse fra brugerens side er Wort & Bild berettiget til straks at blokere brugerens adgang. Yderligere rettigheder og krav fra Wort & Bild Verlag, især erstatningskrav, forbliver upåvirket.

13. Ophør, ophør af brug; Sletning og anonymisering
13.1 Brugeren har til enhver tid ret til at opsige brugerkontrakten og dermed sit medlemskab i det personlige område af sundhedsportalerne uden at give en begrundelse. For at gøre dette kan den funktion, der findes på hjemmesiden, kaldes op, og den tilsvarende erklæring kan afgives ved at klikke på den tilsvarende knap. Alternativt kan brugeren afgive en tilsvarende erklæring ved at sende en e-mail eller ved at sende en skriftlig besked med posten.
13.2 Wort & Bild har ret til at opsige brugerkontrakten og dermed brugerens medlemskab til enhver tid uden at give en begrundelse med en varsel på 2 uger til udgangen af ​​måneden.
13.3 Derudover kan Wort & Bild til enhver tid opsige brugerkontrakten af ​​en vigtig årsag med øjeblikkelig virkning. Der er især en vigtig årsag, hvis Wort & Bild er urimeligt at fortsætte brugerkontrakten under hensyntagen til alle omstændighederne i den enkelte sag og afveje brugerens interesser og Wort & Bild Verlag. Vigtige årsager er især brugerens overtrædelse af lovbestemmelser, brugerens gentagne overtrædelse af kontraktlige forpligtelser og den velbegrundede bekymring for, at brugerens adfærd kan forringe omdømmet til sundhedsportalerne eller Wort & Bild Verlag.
13.4 Efter opsigelse af brugerkontrakten sikrer Wort & Bild, at brugerkonto, brugerens personlige profil inklusive eventuelle billedfiler, der måtte være indstillet, samt andre personlige data for brugeren ikke længere kan tilgås af andre brugere og at de slettes efter en opbevaringsperiode på 90 dage, medmindre Wort & Bild har brug for disse data for at gøre krav gældende over for brugeren.
13.5 Indlæg og kommentarer, som brugeren indsendte inden opsigelsen, forbliver - medmindre Wort & Bild sletter dem - stadig offentligt tilgængelige efter opsigelsen. Det er ikke muligt at slette brugerens navn fra teksterne til bidragene eller kommentarerne.

14. Ansvar for mangler; Ansvar for links
Wort & Bild Verlags ansvar for væsentlige mangler og ejendomsfejl er udelukket, medmindre manglen blev skjult.
Wort & Bild har overhovedet ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design og på indholdet af telemedia, kommunikation eller anden information fra andre tjenesteudbydere, der er forbundet via links eller på anden måde. Wort & Bild tager hermed udtrykkeligt afstand fra designet og indholdet af den tilsvarende telemedie, kommunikation eller information.

15. Skadesløsholdelsespligt
15.1 Brugeren er forpligtet til at fritage Wort & Bild, dets medarbejdere, moderatorer og andre stedfortrædende agenter for Wort & Bild Verlag fra alle krav fra tredjeparter mod dem på grund af en krænkelse af deres rettigheder gennem det indhold, som brugeren har lagt ud på sundhedsportaler eller gennem enhver anden hævder ulovlig brug af sundhedsportalerne fra brugeren. Brugeren godtgør Wort & Bild, dets medarbejdere, moderatorer og andre stedfortrædende agenter for alle afholdte omkostninger på grund af en krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder omkostninger til juridisk forsvar til den lovbestemte sats. Ovenstående forpligtelser for brugeren eksisterer ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for den pågældende overtrædelse.
15.2 Brugeren er forpligtet til straks, sandfærdigt og fuldstændigt at give Wort & Bild og moderatorerne alle tilgængelige oplysninger i tilfælde af et krav fra tredjemand og til at levere materiale, der er nødvendigt for en undersøgelse af kravene og et forsvar.
15.3 Alle yderligere rettigheder og krav fra Wort & Bild Verlag, dets medarbejdere, moderatorer og andre stedfortrædende agenter i Wort & Bild Verlag forbliver upåvirket.

16. Ansvarsbegrænsning
16.1 Wort & Bild er ansvarlig inden for rammerne af de lovbestemte bestemmelser for skader, der skyldes skade på liv, lemmer eller helbred, samt for skader baseret på forsæt eller grov uagtsomhed fra Wort & Bild Verlag, en af ​​dets juridiske repræsentanter eller en af ​​dets stedfortrædende agenter.
16.2 Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket, hvis relevant.
16.3 Ellers er ethvert ansvar fra Wort & Bild Verlag undtaget.
16.4 Ovenstående bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på erstatningsansvar med hensyn til refusion af spildte udgifter.
16.5 Ovenstående bestemmelser gælder også til fordel for de ansatte i Wort & Bild Verlag, moderatorerne og andre stedfortrædende agenter i Wort & Bild Verlag.

17. Databeskyttelse
17.1 Wort & Bild indsamler og bruger brugerens personlige data til at levere sundhedsportalerne i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser, især bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning og telemedieloven i overensstemmelse med databeskyttelseserklæringen på sundhedsportalerne og, hvis relevant, i overensstemmelse med brugerens samtykke indsamling og brug af hans personlige data.
17.2 Typen, omfanget og formålet med indsamlingen og brugen af ​​personlige brugerdata er forklaret i databeskyttelseserklæringen, som brugerne til enhver tid kan få adgang til via linket "Databeskyttelse".

18. Fremtidige ændringer af disse vilkår og betingelser
18.1 Wort & Bild forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden at give nogen grund.
18.2 Hvis brugeren modsætter sig ændringen, er Wort & Bild berettiget til korrekt at opsige kontraktforholdet med brugeren med en periode på fjorten dage efter modtagelsen af ​​indsigelsen.
18.3 Den aktuelle version af vilkårene offentliggøres på sundhedsportalerne og kan tilgås der.

19. Generelle bestemmelser

Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder udelukkende for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, uanset den juridiske årsag, men undtagen alle juridiske normer, der henviser til et andet retssystem. Disse vilkår og betingelser fortolkes udelukkende i henhold til tysk lovgivning på samme måde.


20. Alternativ tvistbilæggelse

1. EU-Kommissionen giver en platform til onlinetvistbilæggelse på Internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister som følge af onlinekøb eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.
2. Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en voldgiftsret for forbrugere.

opdateret 11/11/2020